www.gardenartsociety.fi - email: puutarhataiteen.seura(at)gmail.com

Eiran puisto - kuvaaja Jouni Heinänen

9/2021:
Muistutus Kellosaarenrannan asemakaavaehdotusta koskien

Puutarhataiteen seura ry jätti syyskuussa 2021 Helsingin asemakaavoituspalvelulle muistutuksen Kellosaarenrannan asemakaavaehdotuksesta. Kirjeessä seura tuo esille, että kaavaehdotuksen vaikutukset viherympäristön laatuun ja ihmisten kokemaan kaupunkimaisemaan ovat huomattavia. Seura katsoo, että asemakaavaehdotukseen luonnosvaiheen jälkeen tehdyt täsmennykset eivät lievennä uudisrakentamisen aiheuttamia haittoja ja puutteita, jotka koskevat mm. Ruoholahden kanavan tilallista kokonaisuutta ja näkymiä sekä viherympäristön käytettävyyttä ja viihtyisyyttä.

Muistutus on luettavissa pdf-muotoisena TÄSTÄ.2/2021:
Mielipide Makasiinirannan ja Olympiarannan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja kaavan valmisteluaineistoon

Puutarhataiteen seura ry jätti helmikuussa 2021 Helsingin asemakaavoituspalvelulle mielipiteen Makasiinirannan ja Olympiarannan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä kaavan valmisteluaineistoa koskien.

Kirjeessä seura ilmoittautui osalliseksi asemakaavahankkeessa ja esitti kannanottonaan vastustavansa kaupungin esittämiä mittavia Makasiinirantaa ja Olympiarantaa koskevia uudisrakennussuunnitelmia. Seuran näkemyksen mukaan hankkeessa esitetyt optiot rakennusalasta uhkaavat toteutuessaan koko Eteläsataman arvojen säilymistä, pääkaupungin kansallismaisemaa ja Tähtitorninvuoren puistoa. Seura muistutti, että Eteläsatama on Tähtitorninvuoresta, Makasiinirannasta ja Olympiarannasta, Kauppatorista, Katajanokanlaiturista ja Katajanokan rannasta muodostuva kokonaisuus. Lisäksi seura esitti kannanotossaan jotain näkemyksiä Katajanokan kehittämisestä.

Mielipide on kokonaisuudessaan luettavissa pdf-muotoisena:
Puutarhataiteen seura ry:n mielipide, Eteläsatama 11.2.2021.6/2020:
Mielipide Kellosaarenrannan asemakaavaan muutoksen valmisteluaineistoa koskien

Puutarhataiteen seura ry jätti kesäkuussa 2020 Helsingin asemakaavoituspalvelulle mielipiteen Kellosaarenrannan asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, kaavaluonnoksesta sekä muusta valmisteluaineistosta.

Mielipide on luettavissa pdf-muotoisena TÄSTÄ.4/2020 ja 6/2020:
Kannanottoja Lapinlahden puiston puolesta

Helsingin kaupungin järjestämä kilpailu Lapinlahden sairaala-alueen kehittämiseksi tuli keväällä 2020 päätökseen ja voittajaksi nimettiin kilpailuun ainoana sisään jätetty ehdotus ”Lapinlahden kevät”. Puutarhataiteen seura ry on seurannut suunnittelukilpailun vaiheita alusta asti. Erityistä huolta on aiheuttanut rakennusoikeuden osoittaminen asemakaavalla suojeltuun arvokkaaseen puistoon.

Aiheeseen liittyen Puutarhataiteen seura ry lähestyi huhtikuussa kaupunkiympäristölautakunnan jäseniä kirjeellä, joka on kokonaisuudessaan luettavissa pdf-muotoisena: Kirje kaupunkisuunnittelulautakunnalle 4/2020.

Kesäkuussa Puutarhataiteen seura ry lähetti kaupunginhallituksen jäsenille Lapinlahden asiaa koskevan vetoomuksen, joka on luettavissa pdf-muotoisena: Vetoomus kaupunginhallitukselle 6/2020.1/2020:
Muistutus Helsingin kaupunkiympäristölautakunnalle

Puutarhataiteen seura ry jätti tammikuussa 2020 Helsingin kaupunkiympäristölautakunnalle muistutuksen liittyen Marian sairaalan alueen asemakaavan muutosehdotukseen.

Entiselle sairaalatontille laaditaan kaavamuutosta ”Pohjoismaiden suurinta kasvuyrityskampusta” varten. Muistutuksessa seura huomautti muun muassa, että tällä kaavoitusperiaatteella kaupunki jättää huomioimatta aikaisemmin hyväksymänsä puurakennusten suojelumääräykset sekä sen, että Marian sairaalan kaakkoisalue on merkitty maisemakulttuurin kohteeksi osana hautausmaata, Lapinlahden sairaala‐aluetta ja Ruoholahden villoja. Muistutuksen lopuksi seura esitti, että kaavaehdotus palautetaan valmisteltavaksi tavalla, joka paremmin ottaa huomioon laajemman ympäristökokonaisuuden kulttuurihistorialliset arvot ja avaa sairaala‐alueen piha‐alueet paremmin Baanan kulkuväylän käyttäjille sekä kaikille kaupunkilaisille.

Muistutus on luettavissa pdf-muotoisena TÄSTÄ.2016:
Unelmia paremmasta maailmasta - moderni puutarha ja maisema Suomessa 1900-1970

Suomalaisen yhteiskunnan nykyaikaistuminen muokkasi maisemaa ja loi viime vuosisadalla uudenlaista rakennettua ympäristöä, jonka muotoutumiseen vaikuttivat myös maassa toimineet puutarha-arkkitehdit ja maisemasuunnittelijat. Näiden pioneerien työtä on tutkittu toistaiseksi vähän. Unelma paremmasta maailmasta on ensimmäinen suomalaisen modernin maisema-arkkitehtuurin historiaa kattavasti tarkasteleva teos.

Kirja kuvaa, miten moderni ja modernisaatio näkyivät suomalaisessa puutarhataiteessa ja maisema-arkkitehtuurissa viime vuosisadan alkupuolelta aina 1970-luvulle asti. Kirja koostuu kahdestakymmenestä artikkelista, joiden kirjoittajat ovat tutkineet modernia maisemaa, lähihistorian puistoja, pihoja, kaupunkiviheralueita sekä niiden suunnittelijoita.

Teosta kuvittavat alkuperäiset suunnitelmat sekä historialliset että nykyvalokuvat. Mukana myös aikalaisaineistoa, josta suuri osa on aiemmin julkaisematonta.

Alan ensimmäisenä yleisesityksenä kirja avaa näköaloja suomalaiseen maisemaan ja sen suunnitteluun kaikille ympäristöstä kiinnostuneille.

Syksyllä 2016 julkaistu kirja ja sitä syksyllä 2006 edeltänyt samanniminen näyttely on ollut Aalto yliopiston maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelman, Suomen maisema-arkkitehtiliiton sekä Puutarhataiteen seuran yhteishanke.

Toimituskunta: Jyrki Sinkkilä, Julia Donner, Meri Mannerla-Magnusson. Kustantaja: Aalto ARTS Books. ISBN: 978-952-60-6882-4

Pehmeäkantinen, lankasidottu.

Teos on myynnissä Aalto-yliopiston verkkokaupassa

Unelma paremmasta maailmasta

2010:
Maisema-arkkitehti Maj-Lis Rosenbröijer

Puutarhataiteen Seura ry ja Suomen rakennustaiteen museo ovat julkaisseet 2010 hum. kand. Hanna Sorsan teoksen Maisema-arkkitehti Maj-Lis Rosenbröijer - Piirustuskokoelman luettelointi ja arkistointi.

Teos ladattavissa omaan käyttöön pdf-muotoisena (1,7MB):

Maisema-arkkitehti Maj-Lis Rosenbröijer


2000:
Hortus Fennicus - Suomen puutarhataide

Hortus Fennicus on ensimmäinen historiateos suomalaisista puutarhoista. Sen lähes neljääkymmentä artikkelia ovat olleet kirjoittamassa maan johtavat puutarhataiteen historian ja puutarharestauroinnin asiantuntijat. Kirjan runsas kuvitus koostuu historiallisesta kartta- ja kuva-aineistosta sekä taiteen tri Taneli Eskolan upeista nykykuvista.

Kirjan sisältö kattaa suomalaisen puutarhataiteen koko kirjon ulottuen ajallisesti ensiaskeleista keskiajalla 1900-luvun kaupunkipuistoon ja yhteiskunnallisesti Kultarannasta ja suurkartanoista "tavallisiin" piha- ja siirtolapuutarhoihin. Teoksen kansien väliin on koottu tämän hetken tietämys suomalaisesta puutarhasta, sen kansainvälisistä yhteyksistä ja sen kotimaisista taustoista: suunnittelijoista, rakennuttajista, symboliikasta, kasveista jne. Kyseessä on pohjoismaisessa mitassa ennennäkemätön julkaisuhanke, joka viitoittaa pitkälle tietä maamme historiallisten puutarhojen tulevalle tutkimukselle ja hoidolle.

Sidottu.

Toim. Maunu Häyrynen. 2000. Julkaisija Viherympäristöliitto ry ja Puutarhataiteen Seura ry. Viherympäristöliiton julkaisu 17. ISSN 1238-8734. ISBN 952-5225-13-5.

Hortus Fennicus - Suomen puutarhataide

Tilaukset: Viherympäristöliitto

 

päivitetty 14.9.2021