www.gardenartsociety.fi - email: puutarhataiteen.seura(at)gmail.com

Eiran puisto - kuvaaja Jouni Heinänen

4/2020:
Kirje Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan jäsenille

Helsingin kaupungin järjestämä kilpailu Lapinlahden sairaala-alueen kehittämiseksi on tullut päätökseen ja voittajaksi on nimetty kilpailuun ainoana sisään jätetty ehdotus ”Lapinlahden kevät”. Puutarhataiteen seura ry on seurannut suunnittelukilpailun vaiheita alusta asti. Erityistä huolta on aiheuttanut rakennusoikeuden osoittaminen asemakaavalla suojeltuun arvokkaaseen puistoon.

Aiheeseen liittyen Puutarhataiteen seura ry on lähestynyt kaupunkiympäristölautakunnan jäseniä kirjeellä, joka on kokonaisuudessaan luettavissa pdf-muotoisena TÄSTÄ.1/2020:
Muistutus Helsingin kaupunkiympäristölautakunnalle

Puutarhataiteen seura ry jätti tammikuussa 2020 Helsingin kaupunkiympäristölautakunnalle muistutuksen liittyen Marian sairaalan alueen asemakaavan muutosehdotukseen.

Entiselle sairaalatontille laaditaan kaavamuutosta ”Pohjoismaiden suurinta kasvuyrityskampusta” varten. Muistutuksessa seura huomautti muun muassa, että tällä kaavoitusperiaatteella kaupunki jättää huomioimatta aikaisemmin hyväksymänsä puurakennusten suojelumääräykset sekä sen, että Marian sairaalan kaakkoisalue on merkitty maisemakulttuurin kohteeksi osana hautausmaata, Lapinlahden sairaala‐aluetta ja Ruoholahden villoja. Muistutuksen lopuksi seura esitti, että kaavaehdotus palautetaan valmisteltavaksi tavalla, joka paremmin ottaa huomioon laajemman ympäristökokonaisuuden kulttuurihistorialliset arvot ja avaa sairaala‐alueen piha‐alueet paremmin Baanan kulkuväylän käyttäjille sekä kaikille kaupunkilaisille.

Muistutus on luettavissa pdf-muotoisena TÄSTÄ.2016:
Unelmia paremmasta maailmasta - moderni puutarha ja maisema Suomessa 1900-1970

Suomalaisen yhteiskunnan nykyaikaistuminen muokkasi maisemaa ja loi viime vuosisadalla uudenlaista rakennettua ympäristöä, jonka muotoutumiseen vaikuttivat myös maassa toimineet puutarha-arkkitehdit ja maisemasuunnittelijat. Näiden pioneerien työtä on tutkittu toistaiseksi vähän. Unelma paremmasta maailmasta on ensimmäinen suomalaisen modernin maisema-arkkitehtuurin historiaa kattavasti tarkasteleva teos.

Kirja kuvaa, miten moderni ja modernisaatio näkyivät suomalaisessa puutarhataiteessa ja maisema-arkkitehtuurissa viime vuosisadan alkupuolelta aina 1970-luvulle asti. Kirja koostuu kahdestakymmenestä artikkelista, joiden kirjoittajat ovat tutkineet modernia maisemaa, lähihistorian puistoja, pihoja, kaupunkiviheralueita sekä niiden suunnittelijoita.

Teosta kuvittavat alkuperäiset suunnitelmat sekä historialliset että nykyvalokuvat. Mukana myös aikalaisaineistoa, josta suuri osa on aiemmin julkaisematonta.

Alan ensimmäisenä yleisesityksenä kirja avaa näköaloja suomalaiseen maisemaan ja sen suunnitteluun kaikille ympäristöstä kiinnostuneille.

Syksyllä 2016 julkaistu kirja ja sitä syksyllä 2006 edeltänyt samanniminen näyttely on ollut Aalto yliopiston maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelman, Suomen maisema-arkkitehtiliiton sekä Puutarhataiteen seuran yhteishanke.

Toimituskunta: Jyrki Sinkkilä, Julia Donner, Meri Mannerla-Magnusson. Kustantaja: Aalto ARTS Books. ISBN: 978-952-60-6882-4

Pehmeäkantinen, lankasidottu.

Teos on myynnissä Aalto-yliopiston verkkokaupassa

Unelma paremmasta maailmasta

2010:
Maisema-arkkitehti Maj-Lis Rosenbröijer

Puutarhataiteen Seura ry ja Suomen rakennustaiteen museo ovat julkaisseet 2010 hum. kand. Hanna Sorsan teoksen Maisema-arkkitehti Maj-Lis Rosenbröijer - Piirustuskokoelman luettelointi ja arkistointi.

Teos ladattavissa omaan käyttöön pdf-muotoisena (1,7MB):

Maisema-arkkitehti Maj-Lis Rosenbröijer


2000:
Hortus Fennicus - Suomen puutarhataide

Hortus Fennicus on ensimmäinen historiateos suomalaisista puutarhoista. Sen lähes neljääkymmentä artikkelia ovat olleet kirjoittamassa maan johtavat puutarhataiteen historian ja puutarharestauroinnin asiantuntijat. Kirjan runsas kuvitus koostuu historiallisesta kartta- ja kuva-aineistosta sekä taiteen tri Taneli Eskolan upeista nykykuvista.

Kirjan sisältö kattaa suomalaisen puutarhataiteen koko kirjon ulottuen ajallisesti ensiaskeleista keskiajalla 1900-luvun kaupunkipuistoon ja yhteiskunnallisesti Kultarannasta ja suurkartanoista "tavallisiin" piha- ja siirtolapuutarhoihin. Teoksen kansien väliin on koottu tämän hetken tietämys suomalaisesta puutarhasta, sen kansainvälisistä yhteyksistä ja sen kotimaisista taustoista: suunnittelijoista, rakennuttajista, symboliikasta, kasveista jne. Kyseessä on pohjoismaisessa mitassa ennennäkemätön julkaisuhanke, joka viitoittaa pitkälle tietä maamme historiallisten puutarhojen tulevalle tutkimukselle ja hoidolle.

Sidottu.

Toim. Maunu Häyrynen. 2000. Julkaisija Viherympäristöliitto ry ja Puutarhataiteen Seura ry. Viherympäristöliiton julkaisu 17. ISSN 1238-8734. ISBN 952-5225-13-5.

Hortus Fennicus - Suomen puutarhataide

Tilaukset: Viherympäristöliitto

 

päivitetty 5.4.2020