www.gardenartsociety.fi - email: puutarhataiteen.seura(at)gmail.com

Eiran puisto - kuvaaja Jouni Heinänen

Puutarhataiteen Seura perustettiin Floranpäivänä 13. toukokuuta 1997. Seuran tarkoituksena on puutarhataiteen tukeminen ja edistäminen sekä suomalaisen puutarhakulttuuriperinnön vaaliminen, mitä se sääntöjen mukaan toteuttaa:

  1. Ajamalla Suomen historiallisten puutarhojen ja niihin liittyvän kulttuuriperinnön säilyttämistä sekä tunnetuksi tekemistä Firenzen julistuksen hengessä.
  2. Edistämällä puutarhataiteeseen liittyvää tutkimusta ja arkistointia sekä järjestämällä tiedotus-, näyttely-, julkaisu-, opetus- ja seminaaritoimintaa.
  3. Seuraamalla puutarhataiteen ja puutarhakulttuuriperinnön ajankohtaista kehitystä, laatimalla niitä koskevia aloitteita ja kannanottoja sekä käymällä keskusteluja.
  4. Ylläpitämällä ja edistämällä toiminta-alansa kansallisia ja kansainvälisiä suhteita.

Puutarhataide ymmärretään toiminta-alueena laajasti, sulkematta pois tämän hetken maisema-arkkitehtuuria sen enempää kuin hyöty- tai ”kansanpuutarhojakaan”. Jäseniksi ovat tervetulleet kaikki puutarhataiteesta ja puutarhakulttuurista kiinnostuneet alaan tai ammattiin katsomatta.

Puutarhataiteen seuran lähiaikojen toiminta käsittää mm. seminaareja ja keskustelutilaisuuksia sekä koti- ja ulkomaan ekskursioita. Vakituisen toimintamuodon muodostavat syys- ja kevätkokoukset, joiden yhteydessä järjestetään esitelmiä ja muuta ohjelmaa yläotsikolla "Puutarha taideluomana".

Seuralla on myös tarkoitus kehittää historiallisten puutarhojen suojelua yhteistyössä mm. Museoviraston ja ICOMOSin Suomen osaston kanssa sekä ryhtyä selvittämään puutarhataiteen ja maisema-arkkitehtuurin arkistointikysymyksiä. Seura edistää puutarhataiteen tutkimusta.

Seuraan kuuluu kolmisensataa jäsentä, joukossa sekä viheralan ammattilaisia ja opiskelijoita että puutarhataiteen tutkijoita ja harrastajia.