www.gardenartsociety.fi - email: puutarhataiteen.seura(at)gmail.com

DEVEPARK-logo

14.-18.6.2010: Historiallisten puutarhojen ja puistojen inventointikoulutus Turussa

Suomessa on suuri joukko historiallisesti arvokkaita puutarhoja ja puistoja, joista ei ole koottuna minkäänlaista perustietoa. Puutarhakulttuuriperinnön säilyminen on vaakalaudalla käytön muutosten, omistajanvaihdosten ja pelkän hoitamattomuuden tai kohteeseen sopimattoman hoitotavan vuoksi. Tällä hetkellä maamme historiallisten puutarhojen tarkka luku, ikä ja kunto eivät ole edes viranomaisten tiedossa. Puutarhainventointia varten on olemassa Museoviraston opas Portti puutarhaan (2001).

TIEDOKSI PTS:n jäsenille: "Hyvä historiallisten puutarhojen ja puistojen ystävä ja asiantuntija,

Suomen ja Viron yhteistyönä käynnistettiin syksyllä 2009 DEVEPARK-hanke, jossa paneudutaan historiallisten puistojen kestävän hoidon kehittämiseen ja matkailun edistämiseen.

Hankkeeseen liittyen selvitämme, mitä ja kuinka paljon historiallisista puisto- ja puutarhakohteista Suomessa on inventoitu. Olemme etenkin kiinnostuneita tietämään, miten kulttuurikasvit ja niiden alkuperä (vanhat lajikkeet, ns. perinnekasvit) on kasvillisuusinventoinneissa huomioitu.

Tavoitteenamme on saada kokonaiskuva tehdyistä inventoinneista ja tietoja käytetään myös perinnetunnuskasvien nimeämiseksi muutamille historiallisille puisto tai puutarhakohteille. Vastaava kartoitus tehdään myöhemmin myös Virossa.

Toivomme, että välittäisitte kyselyämme liitteineen eteenpäin alan asiantuntijoille tai muuten kohteista tietäville, myös vaillinaiset tiedot ovat arvokkaita.

Kyselyn saatekirje liitteessä, pyydä XLS-tiedosto sähköpostitse: merja.hartikainen(a)mtt.fi.

Vastausaika: mielellään juhannukseen mennessä (27.6.2010). Tietojen täyttäminen taulukkoon vie aikaa arviolta 5-20 min/kohde.

Pyydämme lähettämään täytetyn taulukon sähköpostitse osoitteeseen: merja.hartikainen(a)mtt.fi

Ystävällisin terveisin
Merja Hartikainen"

 

 

päivitetty 6.4.2011